Multikanal marknadsföring

Begreppet “multi” är latinskt och betyder “många”. Multikanal marknadsföring betyder helt enkelt interaktion med kunder över flertalet olika kanaler och medier. Egentligen är begreppet inte nytt och det har egentligen existerat alltsedan tidningar, radio och tv uppkommit. Idag har dock begreppet förknippats till olika typer av digitala kanaler på nätet och förkommer ofta i digitala sammanhang. Dock står begreppet inte endast för en slags digital marknadsföring. Multikanal marknadsföring är och förblir samlingsbegreppet för samtliga olika kanaler som ett företag använder sig av för att marknadsföra sina tjänster eller produkter ut mot kunder, oavsett var interaktionen mellan kund och företag äger rum. I butik, på nätet, kundmötet eller över telefon – en strategisk multikanal marknadsföring handlar om att nå flera olika kundgrupper genom olika medier och kanaler.

En av de största fördelarna med en bra multikanal marknadsföring är att kunderna kan välja vilken typ av kanal de finner intressant, gillar och känner sig mest bekväm med. Därav är det viktigt med en bred multikanal marknadsföringsstrategi: ett utbud av olika kanaler där kunden tillåts välja vilken interaktion med företaget hen vill ha. En del kunder gillar verkligen fysiska möten i butik medan andra föredrar e-butiker eller kataloger. Olika marknadsföringskanaler ger ofta ett större kundunderlag och en bättre försäljning men det finns dock ett problem. Ett företag med en stor mängd olika multikanaler kommer få det allt svårare att skapa en enhetlig bild både av kundernas köpbeteende. Det blir även svårt för ett företag att skapa en enhetlig köpupplevelse i respektive kanal.

Multikanal marknadsföring – flera sätt att synas!

Det finns flera faktorer att beakta och ta hänsyn till när ett företag planerar en multikanal marknadsföringsstrategi. Först och främst bör kundgrupp och marknadskanal synkas ihop. Att släppa en reklamvideo på Youtube kommer förmodligen inte ge någon större synlighet om företagets största kundgrupp är inom åldersspannet 45–65 år. Vill man däremot nå en kundgrupp inom åldersspannet 15–30 år kan det fungera alldeles utmärk med ett videoklipp på Youtube eller Vimeo. Ett företag som vill rikta sig till en stor bredd av kunder vad det gäller ålder, kön och livsstil bör ha en stor bredd på olika typer av multikanal marknadsföring, och det säger sig självt. En viktig aspekt som inte nog kan understrykas är att företagets enhetliga policy, varumärke och värderingar bör finnas representerat oavsett multikanal.

Analog vs Digital = Oavgjort

En generell uppfattning är att e-handel och nätbutiker helt eller delvis håller på att konkurrera ut marknadens analoga och fysiska butiker, men det stämmer endast till viss del. Marknaden börjar nu se butikens fysiska värderingar komma tillbaka. Fördelarna med fysiska butiker som mötet med kunden, att kunna testa, känna och prova produkterna är och förblir en köpupplevelse en e-butik inte kan bistå med. Idag erbjuder allt fler butiker kunderna köp online men att varan kan hämtas eller returneras i butik. På detta sätt bibehåller den analoga butiken och kunden en fysisk kontakt där det personliga mötet inkluderas av butikens miljö och service i köpupplevelsen. En sömlös helhetsupplevelse mellan digital näthandel och fysiska butiker har skapat ett nytt begrepp; “Omnikanal marknadsföringsstrategi” som reds ut i nästa rubrik.

Omnikanal marknadsföringsstrategi

Trenden börjar alltmer gå mot att den fysiska butikens värde ökar igen. Därav kan det vara bra att beakta företagets fysiska aspekter vid en multikanal marknadsföringsstrategi. Ett företag helt utan fysisk butik kommer helt enkelt inte kunna tillvarata och marknadsföra sig mot den kundgruppen som tycker om att känna, prova och fysiskt uppleva produkterna. Två viktiga punkter alla företag bör beakta när de gäller multikanal marknadsföring är: Vad säljer ditt företag? Parfym? Det kan vara svårt att lukta på parfym i en e-butik. 2: Vilka är företagets främsta kundgrupp? Vilka kan vara nya potentiella kunder? Använd den marknadsföringskanalen som företaget bedömer vara bäst riktad mot respektive kundgrupp. Försök hålla en omnikanal marknadsföringsstrategi för att ge kunderna en gränslös helhetsupplevelse oavsett vilken av kanalerna kunderna använder.

Viktiga aspekter vid multikanal marknadsföring

Idag finns det cirka 50–60 specificerade marknadsföringskanaler för företag att välja mellan. Marknadsföringsstrategin av multikanaler kräver alltså ett urval, och för att göra ett kvalitativt urval och väl genomarbetad multikanal marknadsföringsstrategi krävs i regel en noggrant genomförd kundundersökning. Vet företaget inte om eller kan ta pulsen på sina egna kunder kommer en multikanal marknadsföring förmodligen bli missriktad och icke fungerande. Kom ihåg, ingen kund vill ha företaget påtvingat i någon av kanalerna. Vilken kund vill exempelvis ha massutskick av företags reklammejl i sin e-post bara för att kunden glömde klicka i en ruta när hen handlade i företagets e-butik? Ha ett kundperspektiv i samtliga kanaler och plattformar där företag och kund interagerar. Skapa en sömlös integration mellan analoga och digitala företagskanaler mellan kund och köpupplevelse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *