Google ser dig – mer än du tror

Monday, March 24, 2014 9:45
Posted in category Enkäter, Nyheter, Webbstatistik

Google har ett förvånansvärt bra rykte bland allmänhet, studenter och i branschen i allmänhet. Googles devis ”Don’t be evil” verkar ha tagit skruv hos många.

Google är dock ett vinstmaximerande företag som alla andra och utnyttjar följaktligen de kanaler man har för att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Information och trafik är värt pengar

Ett sätt att tjäna pengar på sina besökare är att ta reda på så mycket som möjligt om dem och tillgängliggöra detta för de företag som vill köpa informationen. Google tjänar mest pengar på att sälja annonser och det är här som flera tillämpningar finns.

Vet du till exempel att varje Google-sökning du någonsin utfört lagras på sökjättens servrar? Du kan logga in på Googles historiksida och se vad företaget känner till om dina sökningar (du måste ha ett Google konto och vara inloggad för att komma åt informationen).

Via användaravtalet  som numera är samma för alla Google tjänster godkänner man en massa saker som Google får göra med informationen om dig och hur du använder systemen.

Google vet mer än du kanske tror

Även om du inte har matat in information om dig själv i Google+ så vet Google förvånansvärt mycket om dig och dina intressen. Med hög säkerhet kan Google bestämma till exempel kön på en person baserat på de webbplatser som du besöker (och som har spårningskod från Googles annonsnätverk (DoubleClick).

Om du vill se vilka uppgifter Google har lagrat om dig kan du kontrollera de så kallade annonsinställningarna. Här ser du uppgifter om kön, ålder, språk och intressen. Observera att du behöver ha ett så kallat Google konto för att kunna se dina uppgifter. Här kan du även stänga av om du inte vill att Google använder informationen för annonsering.

Viktiga beståndsdelar här är information från Google+ men observera alltså att Google ändå med stor träffsäkerhet kan ”lista ut” intressen, ålder och kön baserat på vad man gör på Internet.

Demografisk information i webbstatistikverktyget Google Analytics

Via Googles nya version av Google Analytics (Googles webbstatistikverktyg), som många företag använder sig av, har användarna sedan några månader tillbaka tillgång till demografisk information om besökarna. Via Google Analytics kan man kartlägga kön, åldersgrupp och till och med intressen hos besökarna.

Tidigare hade “bara” annonsköpare tillgång till denna information, men nu breddas alltså användarbasen ganska markant.

Det man ”betalar med” för att få denna information är att man lägger in Googles annonsnätverks spårningskod (tidigare hade man spårningskod som var begränsat till statistikverktyget Google Analytics). På detta sätt får Google tillgång till ännu fler ”mätpunkter” så att man kan förfina träffsäkerheten/kategoriseringen av besökarnas vanor och beteenden.

Demografisk information sprids till fler företag

Vilken Google Analytics användare som helst kan börja använda de nya demografiska rapporterna och analysera innehållet via dessa. Det är jättebra funktioner för en webbanalytiker och marknadsförare.

Till exempel kan man se hur kvinnliga besökare beter sig jämfört med manliga besökare eller hur ungdomar använder en webbplats jämfört med äldre personer. Denna typ av information var det tidigare mycket krångligare att få tag i (krävdes att man frågade besökarna via till exempel ett formulär, ett exempel finns i denna artikel UserReport, gratis enkätsystem med jämförande data).

För att få använda de nya demografiska rapporterna behöver man som webbplatsägare ändra sin sekretesspolicy och annonseringspolicy (om man annonserar) och berätta hur man kan hindra/plocka bort spårningen.

Det finns alltså inget tekniskt krav på de företag och organisationer som vill börja använda denna information, det är bara att klicka i några knappar, ändra lite i spårningskoden och sedan är man igång.

Vad gör Google med informationen?

Vad ska Google med all den här informationen? Jo, den har man för att förbättra ytterligare för de som köper annonser via Googles annonsnätverk. Information om besökare, trafik/annonsyta (det vill säga många som besöker Googles tjänster) är det som är värt något. Google gör sitt bästa för att ha så mycket som möjligt av båda världarna.

Officiellt heter det att man förbättrar för användarna/besökarna genom att kunna servera dessa med mer relevanta annonser, men frågan som fler och fler ställer sig – är det värt det? Hur mycket är det OK att storföretagen vet om oss konsumenter?

Olika anledningar till att använda Google+ som företag

Wednesday, October 30, 2013 10:52

Enligt olika undersökningar så är det ungefär 35% av företagen som har en Google+ sida vilket kan jämföras med ungefär det dubbla för Twitter och Facebook. Med stor säkerhet är det ganska få av de 35% som är speciellt aktiva på sin Google+ sida. Man lägger mest krut på Facebook och/eller Twitter.

Ska man ändå ha en Google+ sida? Ja, det är en bra fråga. Nedan listas några av fördelarna med att ha en Google+ sida.

Google+ är en Google produkt…

Den här första punkten är egentligen ingen fördel eller något i den stilen, det är mer ett konstaterande. Med tanke på att Google är den i Sverige i särklass största sökmotorn och därmed påverkar oss alla och de har en massa andra tjänster som Google+ kan integreras med. Hur som helst. Google kommer alltid att favorisera sina egna tjänster. Google är ett vinstdrivande företag och de kommer att göra allt de kan för att promota sina egna tjänster framför andra sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram med flera.

Bra ur sökmotoroptimeringssynvinkel

Google indexerar innehållet i Google+ på samma sätt som det indexerar annat innehåll på webben. Om du lägger ut en artikel på Google+ så indexeras den alltså och blir sökbar. Artikeln kommer längre upp i sökresultatet och den ligger kvar längre i sökresultatet jämfört med om du skulle publicera artikeln på andra sociala medier.

Om du kopplar ihop din Google+ profil med dina artiklar visas din bild bredvid sökresultatet. Detta gör att ditt sökresultat “sticker ut” jämfört med andra sökresultat som inte har någon bild och chansen att man klickar på din artikel ökar. Sök till exempel på Unika besökare på Google, då ser man (i alla fall just nu) en bild på mig och min kollega Nils Hellquist.

Google+ Hashtags

Jag har inte sett några ännu, men Google har sagt att det ska komma. Vad? Jo, Google kommer att stödja sökningar med hashtags (#). Om man söker på #webbstatistik så ska man i högerkolumnen bredvid det vanliga sökmotorresultatet se Google+ artiklar som innehåller #webbstatistik. Google kommer inte att visa upp hashtags från andra sociala medier som Twitter eller Instagram, bara från Google+. Börja hashtagga dina inlägg på Google+ med andra ord.

YouTube kommentarer

Kommentarer i YouTube hanteras via Google+. Om du har mycket video/film och använder det som en viktig kanal är det i princip omöjligt längre att inte också vara aktiv med en Google+ sida, eller åtminstone så ökar incitamentet ytterligare.

Muta in ditt område på Google+

Om du inte mutar in “ditt” område på Google+ så kanske (eller troligtvis så kommer) någon snart att muta in det före dig. Även om du inte är aktiv så se alltså till att muta in ditt revir på Google+ innan någon annan hinner före.

Diverse integrationer mellan olika Google produkter

Google integrerar fler och fler av sina olika tjänster. Google AdWords, Google AdSense, Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google+, YouTube och själva sökmotorn Google (med flera). Man får ut mer och mer värdefull data genom att samköra tjänsterna. Google+ är en viktig kugge i denna sfär. Använd alla.

Ta bort cookies i Google Chrome (version 25.0)

Thursday, March 14, 2013 16:08
Posted in category Nyheter

I den här artikeln visar vi hur man raderar cookies eller kakor på svenska i webbläsaren Google Chrome. Bilderna nedan gäller version 25.0 av Google Chrome.

Tidigare har detta ämne behandlats i artiklarna (med var sin tidigare version av Google Chrome):

Under den här perioden har Google Chrome gått från att vara en liten webbläsare jämfört med Internet Explorer och Firefox till att vara en betydande “spelare” på marknaden för webbläsare.

Till alla artiklar taggade med kategorin cookies (till exempel hur man tar bort cookies i andra webbläsare som Firefox och Internet Explorer) på klickahar.se och motsvarande cookie-artikel-samlingssida hos webbstatistiksystem.se.

Så tar du bort cookies från Google Chrome 25.0

Börja med att klicka fram menyn genom att klicka på menyikonen upp i högra hörnet på webbläsaren. Där väljer du sedan menyalternativet Historik.

Öppna upp menyn i Google ChromeDå får du upp dialogen för Historik. Här klickar du på den något vilseledande knappen “Ta bort all webbinformation…”.

Ta bort all webbinformation Google Chrome

 

Här kryssar du i alternativet Ta bort cookies och andra webbplats- och plugin-data.

Radera cookies i Google Chrome

 

Ovanstående tillvägagångssätt är det snabbaste om du vill radera alla cookies direkt. Om du däremot vill se vilka cookies som finns sparade på din dator (via Google Chrome) och/eller bara radera några cookies och inte alla så ska du istället klicka in dig på Inställningar via menyn eller via Historik-dialogen (ligger i den vänsterställda menyn).

Se cookies i Google Chrome

På Inställningar sidan, scrolla ned till Sekretess och klicka på Innehållsinställningar. Om du klickar på Ta bort webbinformation… så kommer du till samma dialogruta som finns beskriven ovan.

Google Chrome, se alla sparade cookies

 

Här kan du välja ut enskilda cookies och radera dem en och en eller om du vill även här radera alla cookies samtidigt (via knappen Ta bort alla).

Radera enskilda cookies i Google Chrome

Ta bort cookies i Firefox 19.0.2

Thursday, March 14, 2013 14:37
Posted in category Nyheter

Det här är en uppdaterad artikel för att komplettera tidigare artiklar på samma ämne, det vill säga hur man tar bort kakor/cookies från webbläsare Firefox. Nedanstående information gäller version 19-0.2 av Firefox.

Till tidigare artikel kring firefox och ta bort cookies (med mer information om kakor/cookies i allmänhet) här på klickahar.se: Att ta bort cookies i webbläsaren Firefox.

Till alla artiklar taggade med kategorin cookies på klickahar.se och motsvarande cookie-artikel-samlingssida hos webbstatistiksystem.se.

Så raderar du cookies från webbläsaren Firefox (version 19.0.2)

Den första “svårigheten” är att hitta fram till stället där man kan radera cookies… Om webbläsaren ser ut som nedan så finns det två vägar fram.

Webbläsaren firefox

Det är via Firefox menyn upp i det vänstra hörnet eller klicka på Inställningar i den grå “baren” i själva webbläsarfönstret.

Hitta fram i menyn i Firefox

Om du har Menyfältet aktiverat i din Firefox webbläsare ser det lite annorlunda ut. Den orange Firefoxikonen är då nedsläckt och du kan istället klicka på de traditionella menyalternativen Verktyg/Inställningar.

Båda vägarna fram leder till dialogrutan Inställningar. Här ska du klicka på fliken Sekretess.

Firefox sekretessinställningar

 

Här kan du välja mellan länkarna rensa ut tidigare historik eller ta bort enskilda kakor. Om du väljer det första alternativet ska du kryssa i Kakor (enligt bilden nedan) och sedan klicka på Ta bort. Här raderas alla cookies.

Radera cookies i FirefoxOm det skulle vara så att du inte vill radera alla cookies på en gång så kan man istället välja alternativet ta bort enskilda kakor. Då får man upp nedanstående dialogruta och där kan du radera en cookie i taget.

Radera enskilda cookies i FirefoxObservera att de cookies du har sparade på din dator inte kommer att vara samma som i bilden ovan (det beror på vilka sidor du har besökt sedan du senast raderade cookies).

 

 

Exempel på author search som påverkar sökresultaten i Googles sökmotor

Sunday, March 4, 2012 18:14
Posted in category Nyheter, SEO, Sociala medier

Om man använder den engelskspråkiga varianten av Googles sökmotor så finns det sedan en tid tillbaka “author search”, eller författarinformation som det kallas på svenska, med i sökresultaten. En bild på den som skrivit inlägget visas bredvid (till vänster om) snippet/descriptiontexten under titeln. Man kan även klicka på en länk och läsa mer som denna författare har skrivit. Information och bild hämtas från Google+.

Author search i Google sökresultat

Author search i Google sökresultat

På den svenska varianten av Google visas samma text men utan author search text. Google säger själv att man fortfarande pilottestar denna nya funktionalitet. Vi får se när det blir mer vanligt i de svenska sökresultaten.

En bild drar till sig ögat och detta är ett bra sätt att få sina artiklar att klickas på mer i sökresultatlistorna.

Så gör man för att få igång författarinformation

Skapa en Google+ profil (om du inte redan har en).

Följ instruktionerna från Google.

Facebook timeline för företag och organisationer from 30 mars

Saturday, March 3, 2012 15:49
Posted in category Nyheter, Sociala medier

Facebook lanserade i veckan (finns från och med 29e februari) timeline, en form av tidslinje för sidor/pages. Tidigare har det funnits timeline för personliga sidor.

Designändringen är just nu frivillig och kommer att aktiveras för alla sidor den 30 mars 2012. Det finns därför inga större anledningar att inte börja arbeta med förändringarna redan nu. Om man inte genomför förändringarna kommer din facebooksida se lite mindre bra ut från och med den 30 mars.

Timelineupplägget medför förändringar i hur informationen på ens facebooksida visas. Vi beskriver dessa nedan. Fördelarna med timelineupplägget är många, till exempel så kan användare lättare hitta det som tidigare skrivits genom att navigera sig i kronologisk ordning nedåt på sidan.

Ändringar/tillägg som det är bra att genomföra

  • Bland de större visuella förändringarna är att man kan använda ett så kallat coverphoto/omslagsfoto för att förmedla en känsla till användare som man som företag/organisation inte kunnat göra tidigare. Fotot ska vara i storleken 851×315 px.
  • Profilbilden har förminskats till ett rektangulärt format som inte möjliggör några direkta möjligheter att lägga in telefonnummer osv. Profilbilden har ändrats i storlek och är nu helt rektangulär. Den skall laddas upp i 180×180 pixlar. Denna skalas sedan ned till andra format beroende på användning.
  • Som företag/organisation kan man nu även välja specifika bilder för de appar man använder på sin sida. Detta görs inne i administrationen på facebook.
  • Genom att skapa milstenar/milestones kan man på Facebooksidan visa företagets historia på ett väldigt tydligt sätt.
  • Tagga inlägg som extra viktiga. I och med timelineupplägget kan man markera ett inlägg som extra viktigt, då läggs det överst. Där ligger det tills du väljer ett annat som ska ligga där. Ett bra sätt att lyfta fram den viktigaste information från företagets/organisationens sida.

Mer information om timeline för sidor/pages från facebook.

Förändringar i Googles sökalgortim som påverkar sökresultaten

Sunday, January 22, 2012 19:08
Posted in category Nyheter, SEO

Google gör omkring 500 förändringar per år i sin sökalgoritm. Dessa släpps löpande året året. Under slutet av förra året kom några större förändringar som Google skrev om i artiklarna.

Nedan lyfter jag upp några av de större förändringarna, för mer detaljer se de båda bloggposterna ovan.

Ny information ges mer vikt i sökresultaten

Bland de viktigaste förändringarna här är att ny/färsk information visas upp högre i sökresultaten. Google försöker “lära sig” vilka områden som är återkommande (till exempel presidentval, aktuella avsnitt i en tv-serie och olympiska spel) och för dessa områden visa upp nytt material och inte visa upp gamla nyheter från tidigare återkommande händelser. Även för nya stora händelser försöker man lyfta upp det senaste. Den här förändringen ska enligt Google påverka 6-10% av sökningarna.

Officiella sidor viktas högre i sökresultatlistan

Google jobbar vidare med att förbättra sökresultaten för officiella webbplatser.

Google plockar mer text från innehållet i sökresultatet

Google bygger ut funktionaliteten för att hämta ut information (snippets) från själva webbsidan istället från information i headtaggen och menyer. Detta visas i sökresultaten under själva titeln.

SPAM registreringar från SPAM domäner i WordPress

Friday, January 20, 2012 22:12
Posted in category Nyheter, WordPress

Om man tillåter registreringar av nya användare/medlemmar på en webbplats/blogg baserad på WordPress kan man råka ut för fake/låtsasregistreringar från olika domäner. Detta har jag råkat ut för på alltomuffe.nu (en webbplats om Ulf Lundell).

Exempel på domäner varifrån det kommer spamregistreringar

  • cn.com
  • yeah.net
  • 163.com
  • tom.com

Ett sätt att minska antal spamregistreringar på en WordPressblogg är att installera ett plugin som lägger till ett captcha formulär som kan stoppa fakeregistreringar från olika spamrobotar. Sök efter captcha i pluginsdelen på WordPress så hittar du mycket att välja mellan.

Svag användarhantering “user management” i WordPress avhjälps med enkelt plug-in

Saturday, December 31, 2011 10:53
Posted in category Nyheter, WordPress

Om man har många användare/medlemmar i en webbplats/blogg baserad på WordPress blir det snart att man vill kunna söka och hantera användarna smidigt. WordPress är ett jättebra content management system på många sätt, men just användarhantering (user management) är inte systemets styrka. Detta är till exempel mycket mer utbyggt i andra wcm-system som EPiServer.

I originalversionen av WordPress kan man till exempel bara söka på användarnamnet. Om man har tusentals medlemmar så blir detta snabbt inte hanterbart. WordPress världen är dessutom drabbad av diverse spammare och dessa drabbar även medlemswebbplatser. För att identifiera dessa och kunna radera dem så krävs det att man kan söka på mer än bara användarnamnet.

I plugin:et Improved User Search in Backend man får precis det här. Lägg in det plugin:et och du söker inte längre bara på användarnamnet utan även förnamn, efternamn och e-postadress.

LinkedIn nu tillgängligt på svenska

Thursday, November 17, 2011 23:17
Posted in category Nyheter, Sociala medier

LinkedIn, som kan liknas vid yrkespersonernas Facebook, har fler än 135 miljoner medlemmar runtom i världen och fler än 26 miljoner i Europa.

Många använder LinkedIn för att utbyta information, vara med i intressegrupper, delta i diskussioner, få nya idéer och hitta nya jobbmöjligheter. LinkeIn är ett av de viktigaste sociala medierna vid sidan av till exempel Facebook, Twitter, YouTube och Flickr.

LinkedIn startades 2003 och är en plattform för ditt digitala CV och ett ständigt växande nätverk. LinkedIn har sedan starten ökat kraftig och har idag cirka 700 000 användare i Sverige. I Norge har LinkedIn cirka 400 000 medlemmar, i Finland cirka 300 000 och i Danmark ungefär lika många som i Sverige, runt 700 000.

Äntligen svenskt innehåll på LinkedIn

Hittills har LinkedIn inte funnits på svenska, men sedan några dagar tillbaka lanserades LinkedIn på svenska. Tidigare var det engelska som gällde för oss svenskar. Detta gäller även annonser på LinkedIn. Numera kan man alltså ha svenska annonser riktade till svenska målgrupper, tidigare kunde man bara ha annonser på engelska.

LinkedIn – rekryteringsfirmornas Mecka

Möjligheten att hitta rätt kompetenser genom LinkedIn används idag av många rekryteringsfirmor genom att ”screena” efter personer med rätt kompetens. Genom att aktivt verka på LinkedIn och hålla sin resumé uppdaterad ger det fler jobbmöjligheter än tidigare.

Employer Branding

Employer branding är samlingsnamnet för varumärkesbyggande aktioner som riktas mot framtida och befintlig personal. Det är allt viktigare idag att synas i rätt forum för att kunna locka till sig rätt kompetenser. LinkedIn börjar bli en allt större plattform för ”Employer Branding”.

Genom att synas via LinkedIn kan den befintliga personalen på arbetsplatsen knyta an till företaget samt att arbetssökande också kan se vilka typer av kompetenser som redan finns på företaget.