Kort historia om digital marknadsföring

Teknologi och marknadsföring är omöjligt att separera. 60% av alla marknadsstrategier förväntar sig att deras företag kommer att investera i teknologi i år. Det var dock inte alltid på det här viset. Den här korta artikeln kommer att ta upp den explosiva evolutionen som digital marknadsföring har genomgått, och ska visa vilka faktorer, företag och innovationer som gick i bräschen för denna utveckling. 1981 lanserade IBM den allra första PC :n, och knappt tio år senare är lagringskapaciteten på datorer 100mb. Det var här det hela började, när datorer kom att bli sofistikerade nog att kunna lagra stora mängder av information om konsumenter. Detta teknologiska skifte korresponderar med ett attitydskifte gällande marknadsföring, från produktorienterad marknadsföring till relationsbaserad dito.

Man började alltså fokusera mer på relationen till kunden, än att marknadsföra den produkt man ville sälja. Robert och Kate Kestnbaum var pionjärer på området, och de utvecklade databaser med information om kunder, eventuella kunder och handelskontakter. 1986 introducerades den första databasen med marknadsföringsinformation till företagsvärlden. Tillsammans med Robert Shaw, marknadsföringsautomatiseringens fader, fortsatte Robert Kestnbaum att utveckla marknadsföringslösningar till BT och Barclays. Shaw inkorporerade nya funktioner i dessa modeller, som inkluderade telefon- och fältförsäljning, optimering av kontaktstrategi, kampanjhantering, resurshantering och marknadsanalys. 80-talets digitala databaser förvandlade köp-sälj-relationer, och möjliggjorde för varumärken att spåra sina kunder som aldrig förut. Populariseringen av PC- datorer gick i tandem med en explosionsartad ökning av marknadsteknologi under 90-talet. CRM-mjukvaran var en viktig del i denna.

Mer internet – nya marknadsstrategier

CRM-mjukvaran, ett system för att spåra interaktioner med befintliga och potentiella kunder, exploderade i ökning under 90-talet. Denna teknologi möjliggjorde för företag att samla användbar information om dessa målgrupper. Den kom att utsättas för viss konkurrens under åren som kom. Hur som helst hade relationen mellan köpare och säljare förändrats dramatiskt runt 2005, som en följd av att folks beteende på internet över huvud taget förändrades. Användare började undersöka om produkter på egen hand, och ta beslut utefter vad de kunde hitta online om dem. På det viset minskades direktkontakten med mänskliga försäljare. Detta gjorde att marknadsförare var tvungna att ta sig in på okända territorier. Som en lösning på den nya situationen kom marketingautomation.

Teknologin i vardagen

Sociala medier och smartphones gör sitt intåg i vardagen för de allra flesta människors liv. Med hjälp av marketingautomation kunde företag rika reklam som var anpassad åt kundens individuella intressen. Runt 2010 hade man anpassat teknologin så att den fanns för sociala medier, mobilen, för sök på sökmotorer. I och med att den digitala teknologin kom att bli inte bara ett verktyg i människors vardag, som de använde för olika syften, utan att folk blev mer och mer beroende av den för vardagliga aktiviteter, fanns det ytterligare faktorer att anpassa sig till. Nu ville folk att det skulle fungera smidigt – vilket förstås var en möjlighet för marknadsförare att sticka in en lösning som upplevs underlätta.

Den digitala marknadsföringens framtid

Den mest uppenbara av de många risker som finns med digital marknadsföring, är att stora mängder information om människors privatliv finns att tillgå, och att denna information många gånger hanteras väl lättvindigt. Det gör att det finns fog för att vara orolig för vad utvecklingen inom digital marknadsföring kan komma att utvecklas till i framtiden. Om det redan nu är så, att många av våra val på internet påverkas av företag, finns det då anledning att tro att en värre, och mer omfattande typ av påverkan är att vänta? Det kan vi förstås inte veta, men säkert är att ett etiskt förhållningssätt från både företag och kunder är nödvändigt i och med den här typen av teknik.

Sammanfattning

Att marknadsföring är del av den digitala världen är idag så självklart att det kan vara lätt att glömma att det inte alltid var så. Först på 80-talet började den utveckling som så starkt präglar vår samtid idag. I och med att datorer kom att bli populära, öppnades möjligheter för digitala databaser med information om befintliga och potentiella kunder. Detta gjorde att man kunde effektivisera marknadsföring och göra den mer anpassad till specifika individers intressen – något som man ser starkt idag. En stor del av all den reklam vi möter idag är riktad. När vi söker på Google, så är flera av resultaten betalade för. Listan kan göras lång – det är en tydlig, och fortsatt utveckling.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *