Digital marknadsföring

I takt med att vårt moderna samhälle har kommit att handla allt mer om teknik och teknologi, så har även företagen runt om i världen blivit tvungna att anpassa sin marknadsföring efter detta faktum. För att hänga med i denna snabba utveckling som sker just nu så är det ett måste att anpassa sig och utvecklas för att kunna sälja sina produkter i den omfattning som krävs för att gå med vinst. Marknadsföring är en hel vetenskap och det krävs att man är väl insatt i hur alla dessa olika kanaler som finns kan nyttjas för att sprida ett budskap om en produkt eller tjänst. För många år sedan bestod dessa kanaler kanske främst av Tv, radio, reklamblad och annonser. Nu ser det annorlunda ut och den mest effektiva formen av marknadsföring och reklam sker via sociala medier och liknande plattformar.

Även Tv- reklamen och annonserna finns kvar idag, men marknaden har definitivt tagits över av den mer effektiva varianten att sprida sitt budskap och reklam via sociala medier och genom våra datorer, smartphones och surfplattor. Det har även utvecklats en teknologi som kallas för cookies som känner av vad just du visar mest intresse för när du är ute på nätet och surfar, och detta leder till att annonserna på dina sociala medier anpassas efter dina intresseområden. Nu för tiden måste alla företag arbeta med digitala plattformar i sina marknadsföringsplaner för att ha en chans att hänga med i kampen om att få kunderna att välja just deras produkter. Vi konsumenter gör dessutom allt färre besök i fysiska butiker, vilket innebär att företagen rent av blir tvungna att använda de digitala plattformarna för att nå ut, annars finns risken att man förlorar sina kunder.

Digitala plattformar

Ända sedan datorernas intåg i våra liv så har detta utnyttjats i marknadsföringssyfte från olika håll. Denna digitala plattform har blivit en enorm kanal för många företag för att nå fram till kunderna. Det började med annonser på hemsidor, bloggar och annat, till att ta steget vidare in i våra telefoner. Steget efter datorerna kom den snabba utvecklingen av våra telefoner, som idag lett till att nästan alla människor äger någon form av smartphone som på många sätt är som en liten dator. I och med intågandet av sociala medier i våra liv så har telefonen utvecklats till att bli något som vi alltid bär med oss. Vi har hela våra liv i telefonen och sköter även mycket av vår personliga shopping genom denna högteknologiska apparat. Just därför är detta en mycket bra kanal att använda sig av som företag.

Sociala medier

Revolutionen av sociala medier som idag har implementerats i vårt samhälle har lett till att många av oss ofta hanterar vårt sociala liv via just dessa digitala plattformar. Det hela började med Facebook som revolutionerade hela denna kategori med möjligheten att kommunicera med omvärlden genom personliga inlägg och bilder som delas mellan varandra i offentligheten eller i det privata. Idag har Facebook tagit steget längre och präglas av ganska mycket annonsering av olika slag. Efter Facebook kom sedan plattformar så som Instagram, Snapchat, Twitter och YouTube, som alla används på olika sätt för att marknadsföra och lyfta fram olika produkter och tjänster. YouTube är ett ganska bra exempel på en plattform som använder sig enormt mycket av annonsering i alla de klipp som finns tillgängliga där. Ju fler visningar ett klipp har på YouTube desto större anledning att annonsera just där.

Framtiden

Vad blir då nästa steg inom utvecklingen av den digitala marknadsföringen? Troligen kommer framtidens digitala marknadsföring att se ganska liknande ut som den gör idag, men om vi ska titta mycket längre in i framtiden så kan man tänka sig att möjligheten finns att företagen kommer att använda sig av riktigt högteknologiska tekniker så som hologram eller liknande, för att verkligen sticka ut. Men annars handlar denna typ av marknadsföring mycket om att utveckla tekniken bakom själva annonseringen, hur vi styr vår reklam mot rätt målgrupp, hur vi ska arbeta med vårt SEO- innehåll för att optimera träffarna i olika sökmotorer och så vidare. Men en sak är säker och det är att den digitala marknadsföringen är här för att stanna, och utvecklingen går allt mer i den riktningen och det gäller för företagen att hänga med.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *