Svag användarhantering “user management” i WordPress avhjälps med enkelt plug-in

Saturday, December 31, 2011 10:53
Posted in category Nyheter, WordPress

Om man har många användare/medlemmar i en webbplats/blogg baserad på WordPress blir det snart att man vill kunna söka och hantera användarna smidigt. WordPress är ett jättebra content management system på många sätt, men just användarhantering (user management) är inte systemets styrka. Detta är till exempel mycket mer utbyggt i andra wcm-system som EPiServer.

I originalversionen av WordPress kan man till exempel bara söka på användarnamnet. Om man har tusentals medlemmar så blir detta snabbt inte hanterbart. WordPress världen är dessutom drabbad av diverse spammare och dessa drabbar även medlemswebbplatser. För att identifiera dessa och kunna radera dem så krävs det att man kan söka på mer än bara användarnamnet.

I plugin:et Improved User Search in Backend man får precis det här. Lägg in det plugin:et och du söker inte längre bara på användarnamnet utan även förnamn, efternamn och e-postadress.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply