Olika anledningar till att använda Google+ som företag

Wednesday, October 30, 2013 10:52

Enligt olika undersökningar så är det ungefär 35% av företagen som har en Google+ sida vilket kan jämföras med ungefär det dubbla för Twitter och Facebook. Med stor säkerhet är det ganska få av de 35% som är speciellt aktiva på sin Google+ sida. Man lägger mest krut på Facebook och/eller Twitter.

Ska man ändå ha en Google+ sida? Ja, det är en bra fråga. Nedan listas några av fördelarna med att ha en Google+ sida.

Google+ är en Google produkt…

Den här första punkten är egentligen ingen fördel eller något i den stilen, det är mer ett konstaterande. Med tanke på att Google är den i Sverige i särklass största sökmotorn och därmed påverkar oss alla och de har en massa andra tjänster som Google+ kan integreras med. Hur som helst. Google kommer alltid att favorisera sina egna tjänster. Google är ett vinstdrivande företag och de kommer att göra allt de kan för att promota sina egna tjänster framför andra sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram med flera.

Bra ur sökmotoroptimeringssynvinkel

Google indexerar innehållet i Google+ på samma sätt som det indexerar annat innehåll på webben. Om du lägger ut en artikel på Google+ så indexeras den alltså och blir sökbar. Artikeln kommer längre upp i sökresultatet och den ligger kvar längre i sökresultatet jämfört med om du skulle publicera artikeln på andra sociala medier.

Om du kopplar ihop din Google+ profil med dina artiklar visas din bild bredvid sökresultatet. Detta gör att ditt sökresultat “sticker ut” jämfört med andra sökresultat som inte har någon bild och chansen att man klickar på din artikel ökar. Sök till exempel på Unika besökare på Google, då ser man (i alla fall just nu) en bild på mig och min kollega Nils Hellquist.

Google+ Hashtags

Jag har inte sett några ännu, men Google har sagt att det ska komma. Vad? Jo, Google kommer att stödja sökningar med hashtags (#). Om man söker på #webbstatistik så ska man i högerkolumnen bredvid det vanliga sökmotorresultatet se Google+ artiklar som innehåller #webbstatistik. Google kommer inte att visa upp hashtags från andra sociala medier som Twitter eller Instagram, bara från Google+. Börja hashtagga dina inlägg på Google+ med andra ord.

YouTube kommentarer

Kommentarer i YouTube hanteras via Google+. Om du har mycket video/film och använder det som en viktig kanal är det i princip omöjligt längre att inte också vara aktiv med en Google+ sida, eller åtminstone så ökar incitamentet ytterligare.

Muta in ditt område på Google+

Om du inte mutar in “ditt” område på Google+ så kanske (eller troligtvis så kommer) någon snart att muta in det före dig. Även om du inte är aktiv så se alltså till att muta in ditt revir på Google+ innan någon annan hinner före.

Diverse integrationer mellan olika Google produkter

Google integrerar fler och fler av sina olika tjänster. Google AdWords, Google AdSense, Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google+, YouTube och själva sökmotorn Google (med flera). Man får ut mer och mer värdefull data genom att samköra tjänsterna. Google+ är en viktig kugge i denna sfär. Använd alla.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply