LinkedIn nu tillgängligt på svenska

Thursday, November 17, 2011 23:17
Posted in category Nyheter, Sociala medier

LinkedIn, som kan liknas vid yrkespersonernas Facebook, har fler än 135 miljoner medlemmar runtom i världen och fler än 26 miljoner i Europa.

Många använder LinkedIn för att utbyta information, vara med i intressegrupper, delta i diskussioner, få nya idéer och hitta nya jobbmöjligheter. LinkeIn är ett av de viktigaste sociala medierna vid sidan av till exempel Facebook, Twitter, YouTube och Flickr.

LinkedIn startades 2003 och är en plattform för ditt digitala CV och ett ständigt växande nätverk. LinkedIn har sedan starten ökat kraftig och har idag cirka 700 000 användare i Sverige. I Norge har LinkedIn cirka 400 000 medlemmar, i Finland cirka 300 000 och i Danmark ungefär lika många som i Sverige, runt 700 000.

Äntligen svenskt innehåll på LinkedIn

Hittills har LinkedIn inte funnits på svenska, men sedan några dagar tillbaka lanserades LinkedIn på svenska. Tidigare var det engelska som gällde för oss svenskar. Detta gäller även annonser på LinkedIn. Numera kan man alltså ha svenska annonser riktade till svenska målgrupper, tidigare kunde man bara ha annonser på engelska.

LinkedIn – rekryteringsfirmornas Mecka

Möjligheten att hitta rätt kompetenser genom LinkedIn används idag av många rekryteringsfirmor genom att ”screena” efter personer med rätt kompetens. Genom att aktivt verka på LinkedIn och hålla sin resumé uppdaterad ger det fler jobbmöjligheter än tidigare.

Employer Branding

Employer branding är samlingsnamnet för varumärkesbyggande aktioner som riktas mot framtida och befintlig personal. Det är allt viktigare idag att synas i rätt forum för att kunna locka till sig rätt kompetenser. LinkedIn börjar bli en allt större plattform för ”Employer Branding”.

Genom att synas via LinkedIn kan den befintliga personalen på arbetsplatsen knyta an till företaget samt att arbetssökande också kan se vilka typer av kompetenser som redan finns på företaget.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply