Att ta bort cookies i webbläsaren Firefox

Monday, October 5, 2009 7:15
Posted in category Nyheter, Webbstatistik

[UPPDATERING]

Firefox gränssnitt har ändrats sedan nedanstående artikel skrevs. Fortsätt till senaste artikeln om hur man raderas kakor i Firefox: Ta bort cookies i Firefox 19.0.2.

Till alla artiklar taggade med kategorin cookies på klickahar.se och motsvarande cookie-artikel-samlingssida hos webbstatistiksystem.se.

[NEDAN FÖLJER ORIGINALARTIKEL]

Firefox är den näst mest använda webbläsaren i Sverige idag. Populärast är Internet Explorer där version 7 fortfarande är vanligast. Googles webbläsare Google Chrome och Safari som bygger på samma plattform är mindre vanliga.

Cookies, eller kakor som vi säger på svenska, är en liten textrad med information som sparas på din dator när man besöker webbplatser (om denna webbplats använder sig av cookies). Det finns olika typer av cookies, till exempel sessionscookies och permanenta cookies.

Vad gäller de permanenta kakorna så sparas de på datorn på ett speciellt ställe beroende på vilken webbläsare du använder. Du kan alltså besöka samma webbplats med någon av de ovanstående webbläsarna (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome och Safari) och för varje webbplats och webbläsare så sparas en cookie.

När används cookies i webbstatistiksammanhang?

I webbstatistiksammanhang används cookies för att beräkna unikheten på en besökare, det vill säga om man är en återkommande besökare eller en ny besökare. Man pratar ofta om unika besökare och det man menar så är alltså unika webbläsare.

En person kan alltså besöka samma webbplats flera gånger med olika webbläsare under en given tidsperiod och varje gång räknas som en unik besökare.

Vad händer med webbstatistiken då man raderar cookies?

Ja, det som händer när man raderar kakorna som man har i en specifik webbläsare är att besökaren då inte längre har någon cookie och därför sätts det en ny cookie på datorn. Ur webbstatistiksynvinkel räknas man därför inte längre  som en återbesökare längre utan en ny besökare.

Tidsaspekt och cookies i webbstatistik

När man pratar om unika besökare så måste man alltid relatera till en tidsperiod. En vecka eller en månad är vanliga tidsperioder och man pratar då om unika besökare per vecka respektive unika besökare per månad.

Om du besökt en webbplats med samma webbläsare och inte raderat dina cookies så är du unik en gång under den givna tidsperioden. Varje gång du besöker webbplatsen så kollar webbstatistiksystemet av om du är en ny besökare eller återbesökare genom att titta i cookien som finns på din dator (om det finns någon alltså, det vill säga att du är en återbesökare).

Om du besökt webbplatsen tidigare så ser man i cookien när det senaste besöket gjordes. Genom att jämföra tidpunkten för det förra besöket med denna tidsperiods rymd räknar webbstatistiksystemet ut om du är en unik besökare under den givna tidsperioden.

Att radera cookies i webbläsaren Firefox

Att ta bort cookies i webbläsaren Firefox klarar du av med några klick. Du kan även se vilka cookies som finns sparade på din dator.

Gör så här för att radera cookies i Firefox. Klicka på verktyg i menyn, välj därefter menyalternativet Inställningar.

Börja så här för att radera cookies i Firefox

Börja så här för att radera cookies i Firefox

Därefter klickar du på ikonen Sekretess och sedan på länken “ta bort enskilda kakor”. Här får du upp en lista med alla de cookies som är satta på din dator när du använt Firefox som webbläsare.

Det är vanligt att någon av dessa annonsnätverk finns med:

  • adform.net
  • adoperator
  • advertising.com
  • de17a.com
  • doubleclick.net
  • tradedoubler.com
Firefox inställningar för att ta bort cookies

Firefox inställningar för att ta bort cookies

För att radera kakorna så klickar du på knappen Ta bort alla. Du kan även markera någon cookie och bara ta bort den genom att klicka på Ta bort.

Ta bort cookies/kakor i andra webbläsare

Om du inte använder Firefox som din primära webbläsare så finns det andra artiklar om hur du tar bort cookies i andra webbläsare.

  • Ta bort cookies i Internet Explorer
  • Ta bort cookies i Google Chrome
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply